ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΧΑΓΙΑΤΙ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.